Revision 2 - 2009-01-07 at 12:41:14

h1. Oslo Perl Mongers Wiki

Oslo Perl Mongers, aka Oslo.pm er en interesseorganisasjon for programmeringsspråket Perl, med base i Oslo. Vi holder månedlige medlemsmøter, og jobber generelt for å øke interessen rundt Perl, blant annet ved å arrangere konferanser, avholde faglige samlinger og delta i andre forum, som NUUG.

h2. Neste møte:

Neste medlemsmøte i Oslo Perl Mongers er 7. januar, der Marcus Ramberg forteller om "MojoMojo":http://mojomojo.org/.

Møtet starter klokken 18:30 på "lokalene":http://linpro.no/no/om_linpro/her_finner_du_oss til "Linpro":http://linpro.no/.

h2. Ekstraordinært Årsmøte

Vi har ekstraordinært årsmøte den 7. januar 2009.

h2. Kontakt oss

Du kan kontakte Oslo.pm gjennom vår "aktive-liste":http://mail.pm.org/mailman/listinfo/oslo-aktive eller via "irc":irc://irc.efnet.net/#perl.no.

h2. Mer

My tags:
 
Popular tags:
 
Powered by Catalyst