Very nice. Good job. NO! I'd rather say, OUTSTANDING JOB!

Header fs

Google

Søk Bilder Maps Play YouTube Nyheter Gmail Disk Mer »
Nettlogg | Innstillinger | Logg på


 

Avansert søkSpråkverktøy

© 2016

use Modern::Perl; use Dir::Self qw( :static );

This is something that was said. I think.

This is a simple example!

alt text

typedef foo {
  int moo;
  char*** 3dvect;
} bar;int main(int argc, char** argv)
{
  switch(argv[1][0]) {
    case 'h':
      printf('Halp!');
      brake;
  }
}

{{toc}}

alt text

rabbit.jpeg